Oxynow Natural 8l

OXYNOW inhalačný kyslík je vhodný pre športovcov, zvyšuje športový výkon až o 38 % ,študentov a osoby s dýchacími ťažkosťami. Kyslík pomáha k ľahšie regenerácií po zvýšenej fyzickej i mentálnej námahe. Znižuje pokles výkonu a obnovuje stratenú energiu.

14,90 

Oxynow Natural 8l

OXYNOW – Kyslík v plechu dodá telu v záťažových situáciách kyslík a tak pomôže zaistiť návrat k bežnému rytmu.

OXYNOW inhalačný kyslík je vhodný pre športovcov, zvyšuje športový výkon až o 38 % ,študentov a osoby s dýchacími ťažkosťami. Kyslík pomáha k ľahšie regenerácií po zvýšenej fyzickej i mentálnej námahe. Znižuje pokles výkonu a obnovuje stratenú energiu.

Upozornenie
Tlaková nádoba: pri zahriatí môže vybuchnúť
Môže spôsobiť alebo prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov
zapálenia. Nefajčite.
Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.
Zneškodnite obsah/nádobu podľa miestnych predpisov.
Zloženie: kyslík min. 95%
Návod na použitie:
Umiestnite masku pod nos a cez ústa. Stlačte kohútik pre aktiváciu výdaja kyslíka. Zhlboka sa
nadýchnite. Opakujte podľa potreby.